logo stemolympiade
Vlaamse Junior STEM Olympiade
blink uit in technologie
technology approved

Contact


Voor al uw vragen over de Vlaamse (Junior) STEM Olympiade, technology approved, kunt u mailen naar: rik.hostyn@vives.be

Een overzicht van het team van de STEM Olympiade vindt u hieronder:

  • Peter van de olympiade: Prof. Dr. Bart De Moor - KULeuven
  • Meter van de olympiade: ir. Ann Lambrechts - Bekaert nv (Europese uitvinder van het jaar 2011)
  • Coördinator van de olympiade: ing. Rik Hostyn - wetenschapscommunicatie VIVES - GSM: 0496 54 86 34
    en mevr. Katrien Schreel

Logologo

Facturatie- en bestelbongegevens


VIVES - VSO
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer (verplicht vermelden): BE0455 922 071
Rekeningnummer Vlaamse STEM Olympiade: IBAN: BE19 7380 3862 4412 - BIC: KREDBEBB

Gehoord

Graag wil ik ook jullie hartelijk danken voor alle moeite, het vele werk ... om deze STEM-Olympiade in goede banen te leiden. Aan alle mensen achter de schermen: wees trots op wat jullie realiseren, want dit is een heuse meerwaarde voor ons onderwijs!

Vanwege een leerkracht die reeds vele jaren deelneemt aan deze Olympiade.

Persbericht:


Vlaamse (Jeugd) Technologie Olympiade” wordt “Vlaamse (Junior) STEM Olympiade, Technology approved”


De Vlaamse Technologie Olympiade, de prestigieuze wedstrijd die jongeren hun technologisch talent laat ontdekken, verandert van naam en wordt de Vlaamse STEM Olympiade met als baseline “Technology approved”. Met de nieuwe naam helpt de wedstrijd de doelstellingen van het STEM-actieplan van de Vlaamse regering realiseren.

Op een persmoment op donderdag 10 november in Leuven geven de initiatiefnemers meer uitleg over de naamsverandering en de wedstrijd. Zij doen dit in Vrije Basisschool De Zevensprong in aanwezigheid van de heer Eric Sleeckx, vertegenwoordiger van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (NV-A) en van de heer Lorin Parys (NV-A), Vlaams volksvertegenwoordiger. Het persmoment gaat niet toevallig door op donderdag 10 november: dan vindt immers de voorronde plaats van de STEM Junior Olympiade v oor de leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs. In niet minder dan 522 scholen in heel Vlaanderen proberen 15.259 leerlingen een van de 48 finaleplaatsen te bemachtigen. Ook zestien leerlingen van De Zevensprong doen mee.

Van Technologie Olympiade...


De Vlaamse Technologie Olympiade is dé olympiade voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs met feeling voor exacte wetenschappen en techniek. Zij strijden voor technologische gerelateerde leuke naturaprijzen met een totale waarde van € 6.000. Elke deelnemer krijgt sowieso een leuke attentie. De voorronde gaat door in de deelnemende scholen zelf. In het schooljaar 2015-16 waren er 206 scholen ingeschreven met 18.664 leerlingen uit 1.341 klassen. De leerlingen krijgen een reeks uitdagende meerkeuzevragen v oorgeschoteld waarmee gepolst wordt naar hun technologisch inzicht, meer dan naar vakkennis. De 48 leerlingen met de hoogste score nemen het tegen mekaar op in de finaleronde met extra vier praktische proeven. De inschrijvingen voor de editie 2016-2017 lopen nog. En dan is er ook de Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade, een gelijkaardige wedstrijd voor leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs met 15.259 leerlingen uit 522 scholen.

...naar STEM Olympiade

Om loopbanen in toegepaste wiskunde, exacte wetenschappen, techniek/technologie en onderzoek/ontwerp te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een STEM-actieplan uit tot 2020. De initiatiefnemers van de Vlaamse Technologie Olympiade kunnen zich helemaal vinden in de doelstellingen van het STEM-actieplan. De Olympiade zet op de eerste plaats in op de T van Technology en op de E van Engineering, maar ze heeft de exacte wetenschappen (S) als basis en kan niet zonder de toegepaste wiskunde (M). De Vlaamse regering ziet een plaats voor de Olympiade in haar actieplan en geeft de wedstrijd voortaan financiële steun. De Olympiade vertaalt de nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid in een naamswijziging.

Technology approved


De Vlaamse Technologie Olympiade wordt de Vlaamse STEM Olympiade met als baseline “Technology approved”. Aan de kern van de Olympiade wordt niet geraakt. Het accent blijft liggen op technologie, techniek en engineering en er zijn nog altijd twee Olympiades. Een STEM-editie voor de eerste graad van het secundair onderwijs en een Junior Stem-editie voor het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. Samen bereiken ze dit schooljaar bijna 35.000 leerlingen met STEM-ambities.

De organisatie van de Vlaamse STEM Olympiade, Technology approved, is een samenwerkingsverband tussen technologiefederatie Agoria, Technopolis, Bekaert, Engie/Electrabel/Fabricom/Cofely/Axima, HRRail/Infrabel/NMBS en alle hogescholen en universiteiten van de Vlaamse gemeenschap en geniet de ‘hoge bescherming’ van Koning Filip.

foto vips en stemolympiade Rik Hostyn (coördinator, VIVES) - Christian Smets (HRRail/Infrabel/NMBS) - Eric Sleeckx (kabinet Muyters) - Lorin Parys (NVA) - Alex Massoels (EEngie/Electrabel/Fabricom/Cofely/Axima) - Marian Verhelst (STEM platform) kijken toe hoe de kinderen de 32 technologie vraagjes van de STEM olympiade en de praktische proef (LEGO WEDO) afleggen.