Vlaamse STEM olympiade
blink uit in technologie
technology approved

Meer info

Doelstelling

Doelstelling: De Vlaamse STEM Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen en leerlingen uit het secundair onderwijs stimuleren om een hogere opleiding in de technologie te volgen.

Werkwijze

Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen een reeks uitdagende meerkeuzevragen voorgeschoteld. Dit gebeurt in de eigen school, onder het waakzame oog van een verantwoordelijke leerkracht. De 64 leerlingen met de hoogste score worden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de finaleronde. Naast meerkeuzevragen is er in deze ronde ook een engineeringsopdracht. De finaleronde vindt plaats op een centrale locatie in Vlaanderen.

De meerkeuzevragen komen uit verschillende domeinen die te linken zijn met technologie. Uiteraard vormen de exacte wetenschappen de basis van de technologie. In de vragen wordt er gepolst naar het technologisch inzicht van de jongeren, meer dan naar vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en technisch tekenen. Voor elk wat wils dus. Geen enkele studierichting in het middelbaar onderwijs behelst al deze domeinen, vandaar dat elkeen met wat gezond verstand en affiniteit met wetenschappen en technologie een kans maakt om te slagen! De olympiade richt zich dan ook tot alle leerlingen van de eerste graad.

Deelnemen is belangrijker dan winnen, daarom ontvangt iedere deelnemer een prijs! Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen voor de laureaten van de finaleronde. Bovendien ontvangt ook de verantwoordelijke leerkracht, die de organisatie van de voorronde in de eigen school in handen neemt, een attentie.

Praktisch

Voorronde in de eigen school, online. Finaleronde in de gebouwen van het Ministerie van Onderwijs te Brussel.

Het uurschema van de finaledag vindt u verder op deze pagina.

ALLE leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs kunnen deelnemen. Ook de leerkrachten kunnen deelnemen. Gerelateerde vakgebieden zijn: natuurwetenschappen, technologische activiteit en STEM.

Kalender

Belangrijke data voor de schoolverantwoordelijken! Een overzicht van onze administratieve kalender:

 • Inschrijvingen vanaf: 01/09/2022
 • Afsluiten inschrijvingen: 09/12/2022
 • Versturen instructies plaatselijke voorronde, logincodes en vragenbundels: 23/01/2023
 • Plaatselijke voorronde VSO: week van 30/01/2023 tot 10/02/2023 online. De voorronde duurt 45 minuten.
 • Publicatie van de antwoorden en de resultaten: 17/02/2023.
 • Instructies finale: 27/02/2023
 • Finale en proclamatie zaterdag 11/03/2023 - van 13u30 tot 17u30.

Uurschema van de finaledag

 • 13u30: ontvangst
 • 14u00: theoretische proef
 • 14u30: praktische proeven
 • 16u15: receptie
 • 17u00: prijsuitreiking
 • 17u30: einde

Prijzenpot van de finaledag

Hieronder een overzicht van de prijzenpot die de finalisten zullen winnen. Het zijn meestal STEM/technologiegerelateerde leuke naturaprijzen met een waarde van +/- € 17.250 in totaal:

 • 1ste plaats voor eerstejaars en tweedejaars: +/- € 770 (GOUD)
 • 2de tot 4de plaats eerstejaars en 2de tot 6de plaats tweedejaars: +/- € 310 (ZILVER)
 • alle anderen: +/- € 230 (BRONS)
 • voor iedereen een goodybag

Hieronder een overzicht van de prijzenpot die de leerkrachten finalisten zullen winnen. Het zijn meestal STEM/technologiegerelateerde leuke naturaprijzen met een waarde van € 1.500 in totaal:

 • 1ste plaats: +/- € 615 (GOUD)
 • 2de tot 9de plaats: +/- € 155 (ZILVER)

Met dank aan de partners!

Wedstrijdreglement

Algemeen

 1. Aan de Vlaamse STEM Olympiade (VSO) kunnen alle leerlingen deelnemen van de eerste graad secundair onderwijs.
 2. De organisatie van de Vlaamse STEM Olympiade is in handen van Agoria, Equans, CIRCET, NMBS/Infrabel, Johnson&Johnson, TVH, Volta, EOS Wetenschap, RTC Antwerpen, Technopolis, KU Leuven, UGent, UHasselt, Associatie UAntwerpen, VUB, Erasmus, PXL, Thomas More, VIVES, hierna de inrichters genoemd.
 3. Inschrijving van leerlingen gebeurt via de schoolverantwoordelijke van de deelnemende school. Hiervoor dient de school zich ieder jaar online in te schrijven. Hierbij worden de naam en contactgegevens van een schoolverantwoordelijke ingevoerd. Uiterste datum: zie tijdstabel op de website.
 4. Pas als de schoolverantwoordelijke gekend is, kunnen leerlingen als deelnemer worden opgegeven.
 5. Inschrijving van de deelnemers gebeurt online door de schoolverantwoordelijke. Uiterste datum: zie tijdstabel op de website.
 6. Er is een bijdrage van € 3 per deelnemer verschuldigd. Bij het afsluiten van de inschrijvingen wordt hiervoor een factuur verzonden naar de schoolverantwoordelijke.
 7. Eventuele verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de deelnemende school of deelnemers.

Verloop van de wedstrijd

 1. Bij het begin van ieder schooljaar wordt de tijdstabel online gepubliceerd.
 2. De wedstrijd verloopt in twee stappen: een voorronde en finale.
 3. De voorronde wordt in de deelnemende scholen georganiseerd onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. Deze is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop van de voorronde.
 4. De schoolverantwoordelijke organiseert de voorronde volgens de instructies die hem/haar minstens één week voor de voorronde bezorgd werden door de inrichters.
 5. De voorronde vindt in alle deelnemende scholen in dezelfde week plaats. Reserveer een computerlokaal en per klas kan er deelgenomen worden.
 6. De voorronde bestaat uit meerkeuzevragen.
 7. De finale bestaat uit meerkeuzevragen en 4 praktische proeven.
 8. De thema's van de vragen worden door de inrichters vastgelegd en gepubliceerd op de website.
 9. De wedstrijdjury staat in voor de quotering van de antwoorden van zowel voorronde als finale.
 10. De wedstrijdjury maakt een rangschikking op van de deelnemers van de voorronde en bezorgt een lijst van de resultaten van de deelnemers van de eigen school aan de schoolverantwoordelijke. Resultaten van de andere deelnemende scholen worden niet publiek gemaakt.
 11. Alle deelnemers aan de voorronde ontvangen een attentie via de schoolverantwoordelijke.
 12. De inrichters bepalen het aantal deelnemers dat door kan gaan naar de finale. Dit aantal wordt als volgt bepaald en is de som van a) en b):
  a) het aantal deelnemers met de 10% hoogste resultaten, met een maximum van 48. Een afwijking hierop kan gemaakt worden indien een aantal deelnemers een gelijke score hebben als de 44ste deelnemer in de rangschikking. De inrichters kunnen in dat geval beslissen om de groep uit te breiden of te beperken, zodat alle deelnemers met dezelfde rangschikking geselecteerd worden.
  b) het aantal deelnemende meisjes met de 10% hoogste resultaten, met een maximum van 4. Een afwijking hierop kan gemaakt worden indien een aatnal deelneemsters een gelijke score hebben als de 4de deelneemster in de rangschikking.
  De beslissing van de inrichters hierin is ontegensprekelijk.
 13. De lijst van geselecteerde deelnemers wordt publiek gemaakt via de website. Enkel de naam en school worden vermeld, de resultaten niet. De lijst wordt alfabetisch gerangschikt op naam.
 14. Alle geselecteerde deelnemers worden verondersteld deel te nemen aan de finale. Inschrijven voor de finale is bijgevolg niet nodig.
 15. De schoolverantwoordelijken worden op de hoogte gesteld door de inrichters indien deelnemers uit hun school geselecteerd werden voor de finale.
 16. De finale vindt plaats op één moment en plaats voor alle deelnemers.
 17. De wedstrijdjury maakt een rangschikking op van de resultaten van de deelnemers na het beëindigen van de finale. De deelnemers worden een prijs toegekend volgens hun klassering in de finale.

Wedstrijdjury

 1. De wedstrijdjury wordt jaarlijks samengesteld uit vrijwillige juryleden uit het technisch (hoger) onderwijs, de academische wereld en vertegenwoordigers uit de technologiesector.
 2. De wedstrijdjury bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van de inrichters.
 3. De juryleden kiezen een voorzitter en een secretaris uit de groep. Deze twee taken zijn onverenigbaar.
 4. De juryleden mogen geen werkrelatie hebben met deelnemende scholen.
 5. De juryleden bepalen de vragen die gesteld worden in beide ronden.
 6. De juryleden bewaren discretie omtrent de vragen.
 7. De wedstrijdjury neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Indien er een even aantal stemgerechtigden is, heeft de voorzitter een dubbele stem.
 8. De wedstrijdjury informeert de inrichters omtrent de resultaten.
 9. De secretaris verzorgt de communicatie met de schoolverantwoordelijke.

Controle en onregelmatigheden

 1. De wedstrijdjury kan één van zijn leden of een afgevaardigde van de inrichters controle laten uitvoeren op de organisatie van de voorronde met bijzondere aandacht voor de eerlijkheid.
 2. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld bij de controle van de organisatie van de voorronde, wordt de wedstrijdjury hiervan op de hoogte gesteld door het jurylid of afgevaardigde.
 3. De voorronde zal niet onderbroken worden bij het vaststellen van onregelmatigheden.
 4. De schoolverantwoordelijke zal gehoord worden door de wedstrijdjury of zijn voorzitter vooraleer een beslissing wordt genomen. De voorzitter brengt desgevallend verslag uit aan de wedstrijdjury.
 5. De wedstrijdjury kan desgevallend beslissen om de deelnemende school uit te sluiten van deelname aan de finale en/of om de resultaten van de leerlingen van de deelnemende school nietig te verklaren.
 6. De beslissing hieromtrent wordt genomen in de tijd tussen de voorronde en de finale cfr. artikel 31. De schoolverantwoordelijke wordt hiervan op de hoogte gesteld, minstens één week voor de finale.

Politiek

Ook op politiek vlak beweegt er vanalles i.v.m. de STEM Olympiade...