Vlaamse STEM olympiade
blink uit in technologie
technology approved

Statistieken


Hieronder een overzicht met enkele statistieken van de Vlaamse STEM Olympiade.

Cijfermateriaal voorronde 2017-2018

In totaal werden 23.655 leerlingen ingeschreven uit 232 scholen en 905 klassen, daarvan hebben er 21.732 deelgenomen (91,9%) in de week van 29 januari 2018. Uiteindelijk waren er 21.356 geldige antwoorden (98,3%).

De gemiddelde score van de voorronde is 54,8% (standaardafwijking 12,1%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 84,9%. De deelnemers van de voorronde eerstejaars die minimum 26 juiste antwoorden hadden, en de tweedejaars die minimum 28 juiste antwoorden hadden stoten door naar de finale, en dit volgens het aantal blanco antwoorden en de kortste uitvoeringstijd. Proficiat!

Verdeling aantallen per provincie: ingeschrevenen - finalisten

 • Oost-Vlaanderen: 31,2% van de deelnemers - 27%
 • Antwerpen: 22% van de deelnemers - 29%
 • West-Vlaanderen: 22% van de deelnemers - 29%
 • Brussel & Vlaams-Brabant: 17% van de deelnemers - 15%
 • Limburg: 8% van de deelnemers

Aantal deelnemers per provincie t.o.v. het aantal 12/13-jarigen per provincie:

 • Oost-Vlaanderen: 22% van de jongeren in deze provincie
 • West-Vlaanderen:22% van de jongeren in deze provincie
 • Antwerpen: 13% van de jongeren in deze provincie
 • Limburg: 10% van de jongeren in deze provincie
 • Brussel & Vlaams-Brabant: 6% van de jongeren in deze provincie

Aantal scholen ingeschreven per provincie t.o.v. het aantal scholen per provincie

 • West-Vlaanderen: 20,7% van de scholen in deze provincie
 • Oost-Vlaanderen: 19,4% van de scholen in deze provincie
 • Antwerpen: 15,1% van de scholen in deze provincie
 • Limburg: 15% van de scholen in deze provincie
 • Brussel & Vlaams-Brabant: 14,8% van de scholen in deze provincie

Verdeling aantal meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 40,2% - 14,6%
 • Jongens: 59,8% - 85,4%

Verdeling score meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 53,2% - 90,8%
 • Jongens: 55,8% - 91,0%

Verdeling aantal 1e/2e jaars: ingeschrevenen - finalisten

 • 1e jaars: 47,4% - 45,8%
 • 2e jaars: 52,6% - 54,2%

Verdeling score 1e/2e jaars: ingeschrevenen - finalisten

 • 1e jaars: 51,6% - 89,3%
 • 2e jaars: 57,6% - 92,3%

Verdeling aantal ASO/STEM/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 52,0% - 37,5%
 • STEM: 32,6% - 62,5%
 • TSO: 15,4%

Verdeling score ASO/STEM/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • STEM: 56,9% - 91,4%
 • ASO: 54,8% - 90,4%
 • TSO: 51,5%

Verdeling aantal per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Modern: 32,2% - 2,1%
 • STEM: 31,7% - 62,5%
 • Latijn/Grieks: 18,3% - 35,4%
 • Technische vakken: 6,2%
 • Industriële Wetenschappen: 3,5%
 • 1B+2B: 2,9%

Verderling score per studierichting 1ste jaar: ingeschrevenen

 • Latijn: 56,1%
 • STEM: 53,7%
 • Algemene vakken (moderne): 48,2%
 • 1B: 46,1%
 • Technische vakken: 45,9%
 • Kunst: 45,7%
 • Sport: 45,0%

Verdeling score per studierichting 2de jaar: ingeschrevenen

 • STEM: 62,8%
 • Latijn/Grieks: 62,7%
 • Industriële Wetenschappen: 61,0%
 • Moderne Wetenschappen: 54,6%
 • Technische vakken: 52,2%
 • 2B: 52,0%

Grafieken voorronde 2017-2018

Moeilijkheid van de vragen:

moeilijkheid vragen 2018
Scoreverdeling in punten:
scoreverdeling in punten.jpg


Scoreverdeling in procenten:
scoreverdeling in procenten

Evaluatie van de voorronde 2017-2018 absoluut (gewogen)

 1. De Vlaamse STEM Olympiade is een goed initiatief: 95% (86%)
 2. De vragen van de voorronde zijn van een goed niveau: 92% (78%)
 3. De vragen van de voorronde zijn goed verspreid over de verschillende disciplines: 96% (79%)
 4. De vragen van de voorronde waren eenduidig en correct opgesteld: 92% (78%)
 5. De contactpersoon werd tijdig geïnformeerd over het bestaan van VSO: 91% (82%)
 6. De contactpersoon werd tijdig geïnformeerd over de organisatie van de voorronde: 86% (77%)
 7. De organisatie van de voorronde verliep vlot in de school: 96% (86%)
 8. De contactpersoon is bereid om een eventuele finalist te begeleiden naar de finaledag: 92% (86%)
 9. De contactpersoon is bereid om bij een volgende editie opnieuw contactpersoon te zijn: 86% (79%)
 10. De scores -1,0,3 worden gebruikt bij een verkeerd, een niet ingevuld, een juist antwoord: 80% (71%)
 11. Deze Olympiade hebben jullie voorbereid door de vragen van de vorige edities te bekijken: 51% (50%)
 12. Bij een volgende editie worden de vragen ook in digitale PDF-versie naar u doorgestuurd: 89% (77%)

Cijfermateriaal voorronde 2016-2017

In totaal werden 23.581 leerlingen ingeschreven uit 253 scholen en 1.667 klassen, daarvan hebben er 22.013 deelgenomen (93%) in de week van 6 februari 2017. Uiteindelijk waren er 21.450 geldige antwoorden (97%).

De gemiddelde score van de voorronde is 54,34% (standaardafwijking 12,19%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 89,6%. De deelnemers van de voorronde die minimum 27 op 32 behaalden, stoten door naar de finale (volgens verhouding 1e en 2e jaars en volgens de beste tijd). Proficiat!

Verdeling aantal meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 36% - 29%
 • Jongens: 64% - 71%

Verdeling score meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 52,6% - 89%
 • Jongens: 55,3% - 90%

Verdeling aantal 1e/2e jaars: ingeschrevenen - finalisten

 • 1e jaars: 32,2% - 31,3%
 • 2e jaars: 67,8% - 68,8%

Verdeling score 1e/2e jaars: ingeschrevenen - finalisten

 • 1e jaars: 52,3% - 89,2%
 • 2e jaars: 56,5% - 89,8%

Grafieken voorronde 2016-2017

Moeilijkheid van de vragen:

moeilijkheid vragen 2017
Scoreverdeling op 32:


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal voorronde 2015-2016


In totaal werden 18664 leerlingen ingeschreven uit 206 scholen en 1.341 klassen, daarvan hebben er 17068 deelgenomen (91%) op 1 februari 2016.
De gemiddelde score van de voorronde is 40,9% (standaardafwijking 10,95%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 75%. De deelnemers van de voorronde die minimum 23 op 32 behaalden, stoten door naar de finale. Proficiat!

Verdeling van de aantallen per provincie: ingeschrevenen - finalisten

 • Limburg: 11% van de deelnemers - 6%
 • Brussel & Vlaams-Brabant: 17% van de deelnemers - 19%
 • West-Vlaanderen: 17% van de deelnemers - 21%
 • Antwerpen: 25% van de deelnemers - 23%
 • Oost-Vlaanderen: 30% van de deelnemers - 31%

Verdeling aantal meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 42,8% - 20,8%
 • Jongens: 57,2% - 79,2%

Verdeling score meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 39,7% - 75%
 • Jongens: 41,9% - 75%

Verdeling ASO/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 79,5% - 81%
 • TSO: 15,9% - 11%
 • STEM: 4,7% - 8%

Verdeling per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Bouw Hout: 1% - 2%
 • STEM: 5% - 8%
 • Industriële Wetenschappen: 4% - 8%
 • Grieks Latijn: 2% - 19%
 • Latijn: 17% - 27%
 • Modern: 58% - 36%


Grafieken voorronde 2015-2016


Moeilijkheid van de vragen:


Scoreverdeling op 32:


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal voorronde 2014-2015


In totaal werden 1147 leerlingen ingeschreven uit 94 scholen, daarvan hebben er 968 deelgenomen (85%) op 4 februari 2015.
De gemiddelde score van de voorronde is 83,5% (standaardafwijking 11,7%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 97%. De deelnemers van de voorronde die minimum 140 (jongens) of 136 (meisjes) op 144 behaalden, stoten door naar de finale. Proficiat!

Verdeling van de aantallen per provincie: ingeschrevenen

 • Brussel & Vlaams-Brabant (15 scholen): 16% van de scholen in deze provincie
 • Limburg (12 scholen): 16% van de scholen in deze provincie
 • Antwerpen (20 scholen): 16% van de scholen in deze provincie
 • Oost-Vlaanderen (24 scholen): 22% van de scholen in deze provincie
 • West-Vlaanderen (23 scholen): 25% van de scholen in deze provincie

Verdeling meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 13,2% - 12,5%
 • Jongens: 86,8% - 87,5%

Verdeling per studiejaar: ingeschrevenen - finalisten

 • 5de jaar: 45% - 33%
 • 6de jaar: 55% - 67%

Verdeling ASO/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 27% - 15%
 • TSO: 73% - 85%

Verdeling per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Grieks Wiskunde: 0,6% - 2%
 • Moderne Talen Wetenschappen: 2,5%
 • Latijn Wetenschappen: 0,6%
 • ICT: 1,3%
 • Latijn Wiskunde: 0,6%
 • Elektriciteit Mechanica: 4,4% - 4%
 • Elektriciteit Elektronica: 3,2%
 • Techniek Wetenschappen: 7,2% - 2%
 • Elektromechanica: 7,5% - 4%
 • Wetenschappen Wiskunde: 19,3% - 15%
 • Industriële Wetenschappen: 50,1% - 73%


Grafieken voorronde 2014-2015


Moeilijkheid van de vragen:


Scoreverdeling op 144:


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal voorronde 2013-2014


In totaal werden 1458 leerlingen ingeschreven uit 117 scholen, daarvan hebben er 1308 deelgenomen (90%) op 5 februari 2014.

De gemiddelde score van de voorronde is 48,1% (standaardafwijking 12,6%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 77%. De deelnemers van de voorronde die minimum 93 (jongens) of 88 (meisjes) op 128 behaalden, stoten door naar de finale. Proficiat!

Verdeling van de aantallen per provincie: ingeschrevenen - finalisten

 • Brussel & Vlaams-Brabant (16 scholen): 17% van de scholen in deze provincie - 9%
 • Limburg (17 scholen): 23% van de scholen in deze provincie - 18%
 • Antwerpen (27 scholen): 20% van de scholen in deze provincie - 12%
 • Oost-Vlaanderen (27 scholen): 25% van de scholen in deze provincie - 33%
 • West-Vlaanderen (28 scholen): 31% van de scholen in deze provincie - 27%
 • Klik hier om de verdeling van het aantal ingeschreven scholen over Vlaanderen te bekijken.

Verdeling meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 12,6% - 12,5%
 • Jongens: 87,4% - 87,5%

Verdeling per studiejaar: ingeschrevenen - finalisten

 • 5de jaar: 44% - 25%
 • 6de jaar: 56% - 75%

Verdeling ASO/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 25% - 48%
 • TSO: 75% - 52%

Verdeling per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Wetenschappen Sport: 0,2%
 • Grieks Wiskunde: 0,3%
 • Economie Wiskunde: 0,5%
 • Chemie: 0,6%
 • Moderne Talen Wetenschappen: 0,7%
 • Biotechnische Wetenschappen: 1,0%
 • Latijn Wetenschappen: 1,6%
 • ICT: 2,5%
 • Latijn Wiskunde: 3,6% - 8%
 • Elektriciteit Mechanica: 3,6%
 • Elektriciteit Elektronica: 4,1% - 2%
 • Techniek Wetenschappen: 8,7% - 2%
 • Elektromechanica: 9,3%
 • Wetenschappen Wiskunde: 17,8% - 40%
 • Industriële Wetenschappen: 45,5% - 48%


Grafieken voorronde 2013-2014


Moeilijkheid van de vragen:


Scoreverdeling op 128:


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal voorronde 2012-2013


In totaal werden 1314 leerlingen ingeschreven uit 108 scholen, daarvan hebben er 1102 deelgenomen (84%) op 6 februari 2013.

De gemiddelde score van de voorronde is 51,4% (standaardafwijking 12,7%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 78%. De deelnemers van de voorronde die minimum 95 op 128 behaalden en de 4 meisjes met de hoogste score, stoten door naar de finale. Proficiat!

Verdeling van de aantallen per provincie: ingeschrevenen - finalisten

 • Brussel & Vlaams-Brabant (15 scholen): 14% van de scholen in deze provincie - 8%
 • Limburg (16 scholen): 15% van de scholen in deze provincie - 23%
 • Antwerpen (23 scholen): 21% van de scholen in deze provincie - 10%
 • Oost-Vlaanderen (26 scholen): 24% van de scholen in deze provincie - 29%
 • West-Vlaanderen (28 scholen): 26% van de scholen in deze provincie - 29%
 • Klik hier om de verdeling van het aantal ingeschreven scholen over Vlaanderen te bekijken.

Verdeling meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 9,5% - 8,3%
 • Jongens: 90,5% - 91,7%

Verdeling per studiejaar: ingeschrevenen - finalisten

 • 5de jaar: 39% - 31%
 • 6de jaar: 61% - 69%

Verdeling ASO/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 25% - 33%
 • TSO: 75% - 67%

Verdeling per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Wetenschappen Sport: 0,1%
 • Grieks Wiskunde: 0,1%
 • Humane Wetenschappen: 0,2%
 • Chemie: 0,3%
 • Realisatietechnieken: 0,3%
 • Grieks Wetenschappen Wiskunde: 0,3%
 • Wiskunde Ingenieurswetenschappen: 0,4%
 • Economie Wetenschappen: 0,5%
 • Economie Wiskunde: 0,5%
 • Economie Moderne Talen: 0,5%
 • Vliegtuigtechnieken: 0,6%
 • Latijn Wetenschappen: 1,4% - 2,1%
 • Mechanische Vormgevingstechnieken: 1,5%
 • Moderne Talen Wetenschappen: 1,9%
 • Latijn Wiskunde: 2,5% - 6,3%
 • ICT: 2,7% - 4,2%
 • Biotechnische wetenschappen: 3,5%
 • Elektriciteit Mechanica: 3,8%
 • Elektriciteit Elektronica: 4,3% - 2,1%
 • Techniek Wetenschappen: 10,2% - 4,2%
 • Elektromechanica: 8,7% - 2,1%
 • Wetenschappen Wiskunde: 17,3% - 25%
 • Industriële Wetenschappen: 38,7% - 54%


Grafieken voorronde 2012-2013


Moeilijkheid van de vragen:


Scoreverdeling op 128:


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal finale 2011-2012


In totaal hebben 43 leerlingen deelgenomen aan de finaleronde op 14 maart 2012 in het ministerie van Onderwijs en vorming.

De gemiddelde score van de finale is 53% (54% theoretisch gedeelte, 52% praktisch gedeelte).

Aantal leerlingen in de top 10 per provincie:

 • Brussel & Vlaams-Brabant: 0
 • Limburg: 5
 • Antwerpen: 0
 • Oost-Vlaanderen: 3
 • West-Vlaanderen: 2

Aantal leerlingen in de top 10 meisjes/jongens:

 • Meisjes: 0
 • Jongens: 10

Aantal leerlingen in de top 10 per studiejaar:

 • 5de jaar: 1
 • 6de jaar: 9

Aantal leerlingen in de top 10 ASO/TSO:

 • ASO: 4
 • TSO: 6

Aantal leerlingen in de top 10 per studierichting:

 • Elektromechanica: 1
 • Wetenschappen Wiskunde: 4
 • Industriële Wetenschappen: 5

Grafieken finale 2011-2012


Scoreverdeling in procenten:

Moeilijkheid van de vragen (theorie gedeelte):

Cijfermateriaal voorronde 2011-2012


In totaal werden 1251 leerlingen ingeschreven, daarvan hebben er 1023 deelgenomen (83%) op 8 februari 2012.

De gemiddelde score van de voorronde is 56,1% (standaardafwijking 11,7%). De gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 80%. De deelnemers van de voorronde die minimum 97 op 128 behaalden en de 4 meisjes met de hoogste score, stoten door naar de finale. Enkele deelnemers werden toegevoegd met een lagere score maar met de moeilijkste vraag juist. Proficiat!

Verdeling van de aantallen per provincie: ingeschrevenen - finalisten

 • Brussel & Vlaams-Brabant (17 scholen): 16% - 14%
 • Limburg (19 scholen): 17% - 34%
 • Antwerpen (18 scholen): 17% - 7%
 • Oost-Vlaanderen (24 scholen): 22% - 27%
 • West-Vlaanderen (30 scholen): 28% - 18%
 • Klik hier om de verdeling van het aantal ingeschreven scholen over Vlaanderen te bekijken.

Verdeling meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 10,2% - 9%
 • Jongens: 89,8% - 91%

Verdeling per studiejaar: ingeschrevenen - finalisten

 • 5de jaar: 34% - 9%
 • 6de jaar: 66% - 91%

Verdeling ASO/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 28% - 27%
 • TSO: 72% - 73%

Verdeling per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Grieks Wetenschappen: 0,3%
 • Vliegtuigtechnieken: 0,6%
 • Grieks Wetenschappen Wiskunde: 0,3%
 • Talen Wetenschappen: 1,0%
 • Economie Wetenschappen: 0,2%
 • Elektriciteit Mechanica: 2,3%
 • Economie Wiskunde: 0,2%
 • Grieks Wiskunde: 0,8%
 • Latijn Wiskunde Wetenschappen: 1,4%
 • Wiskunde Ingenieurswetenschappen: 0,3%
 • Chemie: 0,3%
 • Latijn Wetenschappen: 2,2%
 • Biotechnische wetenschappen: 2,4%
 • ICT: 2,3%
 • Moderne talen wetenschappen: 2,5%
 • Latijn Wiskunde: 3,7% - 2%
 • Elektriciteit Elektronica: 8,9% - 2%
 • Techniek Wetenschappen: 9,7% - 2%
 • Elektromechanica: 11,9% - 7%
 • Wetenschappen Wiskunde: 19,1% - 25%
 • Industriele Wetenschappen: 37,3% - 62%

Grafieken voorronde 2011-2012


Moeilijkheid van de vragen:


Scoreverdeling op 128:


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal finale 2010-2011


In totaal hebben 47 leerlingen deelgenomen aan de finaleronde op 30 maart 2011 in Living Tomorrow.

De gemiddelde score van de finale is 52% (51.5% theoretisch gedeelte, 52.4% praktisch gedeelte). De standaardafwijking is 8.9%.

Aantal leerlingen in de top 10 per provincie:

 • Brussel & Vlaams-Brabant (13 scholen): 0
 • Limburg (17 scholen): 1
 • Antwerpen (21 scholen): 1
 • Oost-Vlaanderen (28 scholen): 1
 • West-Vlaanderen (31 scholen): 7

Aantal leerlingen in de top 10 meisjes/jongens:

 • Meisjes: 0
 • Jongens: 10

Aantal leerlingen in de top 10 per studiejaar:

 • 5de jaar: 0
 • 6de jaar: 10

Aantal leerlingen in de top 10 ASO/TSO:

 • ASO: 2
 • TSO: 8

Aantal leerlingen in de top 10 per studierichting:

 • Latijn Wiskunde: 1
 • Elektriciteit Elektronica: 1
 • Techniek Wetenschappen: 1
 • Wetenschappen Wiskunde: 1
 • Industriële Wetenschappen: 6

Grafieken finale 2010-2011


Scoreverdeling in procenten:

Cijfermateriaal voorronde 2010-2011


In totaal werden 1275 leerlingen ingeschreven, daarvan hebben er 1116 deelgenomen (88%) op 9 februari 2011.

De gemiddelde score van de voorronde is 53% (standaardafwijking 11%), de gemiddelde score van de voorronde van leerlingen die doorstoten naar de finale is 77%. De deelnemers van de voorronde die minimum 93 op 128 behaalden, stoten door naar de finale. Proficiat!

Verdeling van de aantallen per provincie: ingeschrevenen - finalisten

 • Brussel & Vlaams-Brabant (13 scholen): 11% - 2%
 • Limburg (17 scholen): 17% - 25%
 • Antwerpen (21 scholen): 18% - 14%
 • Oost-Vlaanderen (28 scholen): 24% - 14%
 • West-Vlaanderen (31 scholen): 30% - 45%

Verdeling meisjes/jongens: ingeschrevenen - finalisten

 • Meisjes: 12% - 8%
 • Jongens: 88% - 92%

Verdeling per studiejaar: ingeschrevenen - finalisten

 • 5de jaar: 36% - 18%
 • 6de jaar: 64% - 82%

Verdeling ASO/TSO: ingeschrevenen - finalisten

 • ASO: 37% - 36%
 • TSO: 63% - 64%

Verdeling per studierichting: ingeschrevenen - finalisten

 • Grieks Wetenschappen: 0,1% - 0%
 • Humane Wetenschappen: 0,1% - 0%
 • Textielproductie: 0,1% - 0%
 • Grieks Wetenschappen Wiskunde: 0,2% - 0%
 • Bouw Houtkunde: 0,2% - 0%
 • Wetenschappen Sport: 0,2% - 0%
 • Talen Wetenschappen: 0,3% - 0%
 • Economie Wetenschappen: 0,5% - 0%
 • Elektriciteit Mechanica: 0,5% - 0%
 • Economie Wiskunde: 0,6% - 0%
 • Grieks Wiskunde: 0,6% - 0%
 • Latijn Wiskunde Wetenschappen: 0,6% - 0%
 • Elektronica: 0,6% - 0%
 • Biotechnieken: 0,8% - 0%
 • Wiskunde Ingenieurswetenschappen: 1,0% - 0%
 • Chemie: 1,4% - 0%
 • Latijn Wetenschappen: 1,7% - 2%
 • Biotechnische wetenschappen: 2,3% - 0%
 • ICT: 2,3% - 0%
 • Moderne talen wetenschappen: 2,5% - 0%
 • Latijn Wiskunde: 3,7% - 7%
 • Elektriciteit Elektronica: 4,5% - 2%
 • Techniek Wetenschappen: 8,3% - 9%
 • Elektromechanica: 8,6% - 2%
 • Wetenschappen Wiskunde: 25,1% - 27%
 • Industriele Wetenschappen: 33,2% - 50%

Evaluatie van de voorronde 2011 - 2012 - 2013


 1. VTO is een goed initiatief: 98% - 99% - 99%
 2. De vragen van de voorronde zijn van een goed niveau: 66% - 85% - 88%
 3. De vragen van de voorronde zijn goed verspreid over de verschillende disciplines: 66% - 87% - 89%
 4. De vragen van de voorronde waren eenduidig en correct opgesteld: 57% - 87% - 87%
 5. De contactpersoon werd tijdig geïnformeerd over het bestaan van VTO: 94% - 95% - 98%
 6. De contactpersoon werd tijdig geïnformeerd over de organisatie van de voorronde: 95% - 96% - 98%
 7. De organisatie van de voorronde verliep vlot in de school: 92% - 97% - 99%
 8. De contactpersoon is bereid om een eventuele finalist te begeleiden naar de finaledag: 95% - 96% - 97%
 9. De contactpersoon is bereid om bij een volgende editie opnieuw contactpersoon te zijn: 97% - 98% - 97%